Bilimsel Program

Bilimsel Program için tıklayınız

SALON 1
KABUS SENARYOLAR VE KOMPLİKASYONLAR
18:00 - 18:40 KORONER
Oturum Başkanları: Sema Güneri, Aylin Yıldırır
Panelistler: Yavuz Karabağ, Çağdaş Özdöl, Murat Sucu
18:00 - 18:05 İatrojenik dev CX koroner Arter Anevrizmasının Perkütan Olarak Başarılı Tedavisi Levent Korkmaz
18:05 - 18:10 Tartışma
18:10 - 18:15 Tek Seansta 3 Adet Kronik Total Oklüzyon, Ana Koroner Arter Tıkanıklıklarının Anterograd-Retrograd ve Çift Nano-Crush Tekniği ile Açılması Bülent Behlül Altunkeser
18:15 - 18:20 Tartışma
18:20 - 18:25 Sol Ana Koroner Arterde Sıkışan ve Aorta Sarkan Stentin Çıkarılması: Devamlı Traksiyon Yöntemi Ali Doğan
18:30 - 18:35 Covid Pozitif Zorlu Bir Anterior STEMI Vakası Kerim Esenboğa
18:35 - 18:40 Tartışma
18:40 - 19:10 KAPAK
Oturum Başkanları: Merih Kutlu, Bahadır Dağdeviren
Panelistler: Halil Kısacık, Sadık Açıkel
18:40 - 18:45 A Rare Complication; We Have Two Hatice İrem Öztürk
18:45 - 18:50 Tartışma
18:50 - 18:55 Dynamic Left Ventricul Outflow Obstruction, Mimicking HOCM, After Transcatheter Aortic Valve Implantation Abdulla Arslan
18:55 - 19:00 Tartışma
19:00 - 19:05 TAVI Sonrası Hipertansif Kriz Geç Dönem Ventrikül Suicide Öngördürücüsü Olabilir mi? Emine Gazi
19:05 - 19:10 Tartışma
19:10 - 19:40 YAPISAL - KONJENİTAL
Oturum Başkanı: Nihal Özdemir
Panelistler: Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Emine Gazi
19:10 - 19:15 Treatment of Severe Mitral Regurgitation After Failed Annuloplasty Ring: A Journey From Complicated Trans-Septal Transcatheter Mitral Valve Replacement to Successful Simultaneous Transapical Valve-in-Valve Implantation and Paravalvuler Leak Closure Beytullah Çakal
19:15 - 19:20 Tartışma
19:20 - 19:25 Simultaneous Closure of Two Mitral Paravalvular Leaks by Veno-Venous Loop and Successful Retrieval of One of the Embolized Device by an Endoscopic Forceps Device: Happy Ending of a Nightmare Procedure İrem Karaüzüm
19:25 - 19:30 Tartışma
19:30 - 19:35 Aorto-Atriyal Fistülün Perkütan Girişim ile Kapatılması Yusuf Ziya Şener
19:35 - 19:40 Tartışma
19:40 - 20:10 PERİFER - ENDOVASKÜLER
Oturum Başkanları: Türkay Özcan, Yusuf Karavelioğlu
Panelistler: Turhan Turan, Ulaş Bildirici, Mustafa Topuz
19:40 - 19:45 Successful Stent-Retriever Thrombectomy for Acute Cerebral Embolization After Transcatheter Aortic Valve Implantation Hatice Özdamar
19:45 - 19:50 Tartışma
19:50 - 19:55 Masif Hemoptizili Hastada Rüptüre Torasik Aort Anevrizması: Başarılı Endovasküler Tedavi Erkan Yıldırım
19:55 - 20:00 Tartışma
20:00 - 20:05 Massif Ağız İçi Kanaması Olan Dil Kökü Kanseri Hastasına Başarılı Selektif Lingual Arter Coil Embolizasyonu Mücahit Yetim
20:05 - 20:10 Tartışma

SALON 1
13:45 - 14:00 Açılış Töreni
14:00 - 15:30 Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonunda Hasta Yönetimi ve İşlemin Püf Noktaları
Oturum Başkanları: Oğuz Yavuzgil, Ömer Göktekin
Panelistler: Mustafa Kılıçkap, Hasan Pekdemir, Ahmet Yıldız
  Düşük Risk Grubu Hastalarda TAVİ. Artık Zamanı Mı? Potansiyel Sorunlar Nelerdir? Hakkı Şimşek
  Biküspid Aort Kapağında TAVİ. Ölçüm ve Kapak Seçiminde Nelere Dikkat Edelim? Faruk Ertaş
  TAVİ Adayında Koroner Görüntüleme ve Girişim: Ne Zaman Yapalım? Alçak Çıkışlı Koroneri Nasıl Koruyalım? İbrahim Akın İzgi
  TAVİ Yapılan Hastada Antiagregan ve Antikoagülasyon Yönetimi. Kanıtlar Yeterli Mi? Emre Altekin
15:30 - 15:45 STANT ZİYARET ARASI
15:45 - 17:15 Koroner Komplikasyonlarını Nasıl Yönetelim?
Oturum Başkanları: Sait Terzi, Alp Burak Çatakoğlu
Panelistler: Kadriye Kılıçkesmez, Şenol Demircan, Adnan Burak Akçay
  Perforasyon Şükrü Akyüz
  Distal Embolizasyon ve No Reflow Gökhan Alıcı
  Diseksiyon Ümit Güray
  Stent Sıyrılması Altuğ Çinçin
  Tel Hapsolması ve Kopması İlker Gül
17:15 - 17:45 Siemens/Uydu Sempozyumu
Yapısal Kalp Hastalıklarının Girişimsel Yöntemlerle Tedavisini Kolaylaştıran Yeni Görüntüleme Teknolojileri: Siemens TrueFusion ve eSieValve

Teoman Kılıç
17:45 - 19:00 LIVE IN BOX (HOCM GİRİŞİMSEL TEDAVİ)
Tuğrul Okay
Moderatör: Mustafa Demirtaş
Panelistler: Süleyman Karakoyun, Hakkı Şimşek
SALON 2
14:00 - 15:30 LIVE IN BOX (KTO)
Ersan Tatlı
Moderatör: Mustafa Kürşat Tigen
Expert Panelistler: Nazif Aygül, Hasan Arı
15:30 - 15:45 STANT ZİYARET ARASI
15:45 - 16:15 Konferans
Oturum Başkanları: Ferhan Özmen, Cevdet Erdöl
Konuşmacı: Murat Tuzcu
16:15 - 16:45 Medtronic Perifer / Uydu Sempozyum
“Directional Atherectomy: When, how and where to use it?
The Rationale & Importance of Vessel Preparation in Complex Femoropopliteal Lesions

Moderatör: Eralp Tutar
Konuşma: Erwin Blessing
16:45 - 17:15 Adeka / Uydu Sempozyumu
“Yeni Kanıtlar Eşliğinde Kalp Yetersizliği Tedavisine Yaklaşımımız Değişti mi?”

Oturum Başkanı: Hakan Karpuz
Konuşmacı: Zerrin Yiğit
17:15 - 17:45 STANT ZİYARET ARASI
17:45 - 19:00 TAVI Komplikasyonlarını Nasıl Yönetelim?
Oturum Başkanları: Ömer Kozan, Oben Döven
Expert Panelistler: Ilgın Karaca, Mehmet Melek, Levent Korkmaz, Ömer Şen
  Vasküler Komplikasyon Ertan Vuruşkan
  Paravalvüler Kaçak Onur Sinan Deveci
  Kapak Migrasyonu Abdullah Nabi Aslan
  İleti Bozuklukları Mehmet Cansel
  Koroner Obstrüksüyon Ali Rıza Akyüz
SALON 3 / HEMŞİRELİK
14:00 - 15:30 ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü Tedavisi, Bakım ve Yönetimi
Oturum Başkanları: Hatice Mert, Birgül Armutçu
  STEMI Tanı, Klinik Özellikler Vesile Ünver
  STEMI Tedavi: Girişimsel Tedavide Hemşirelik Yaklaşımı Arzu Akbaba
  STEMI Fibrinolitik Antiagregan ve Antikoagülan Tedavide Hemşirelik Yaklaşımı Neriman Yükseltürk
  STEMI Esnasında Gelişebilecek Hemodinamik ve Aritmik Komplikasyonların Yönetiminde Hemşirelik Yaklaşımı Ayda Kebapçı
15:30 - 15:45 STANT ZİYARET ARASI
15:45 - 17:15 Kateter Laboratuvarı Uygulamaları
Oturum Başkanı: Ercan Karabey
  Radyasyon Güvenliği ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar Kürşat Yırtar
  Kontrast Maddeye Bağlı Gelişen Komplikasyonlar Bekir Sıtkı Çimen
  Atrial Septal Defekt Kapama Yusuf Uzkar
  Mitral Paravalvüler Kaçak Kapama Ebru Erbay
17:15 - 17:45 STANT ZİYARET ARASI
17:45 - 19:00 Kateter Laboratuvarı Kurulum ve İşleyiş
Moderatör: Ahmet Kara
  Dünden Bugüne Girişimsel Kardiyoloji
Öğrenim Hedefi: Girişimsel kardiyoloji’de ilk kalp kateterizasyonundan günümüze geçirmiş olduğu evreler, teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelen yenilikler, medikal malzeme ve cihazlarında evrimi sonucunda, günümüz dünyasındaki son gelişmeler anlatılacaktır.
Tayfun Ayyıldız
  Kateter Lab. Kurulumu ve Bulunması Gereken Zorunlu Cihaz ve Ekipman
Öğrenim Hedefi: Katater laboratuvarının kurulum aşamaları, cihaz yerleşimleri, salon gereklilikleri, ayrdınlatma, iklimlendirme, lisans ve vize aşamaları, laboratuvarda bulunması gereken cihazlar, tıbbi ve sarf malzemeler anlatılacaktır.
Temel Acar
  Kılavuz Kateterler ve Özellikleri
Öğrenim Hedefi: Kateter laboratuvarında bulunması gereken diagnostik ve guiding kateterlerin türleri, yapı ve özellikleri, kullanım alanları ve komplikasyonları anlatılacaktır.
Ercan Karabey

SALON 1 SALON 2
09:00 - 09:45 KORONER OTURUMU + CANLI YAYIN    
  Expert Panelistlerle Tartışmalı Oturum

Moderatörler: Ali Oto, Muzaffer Değertekin
Expert Panelistler: Ertan Ural, Ömer Göktekin
Konuşma: Cüneyt Koçaş

Vaka: Koroner
Ertuğrul Okuyan, İrfan Şahin
09:45 - 11:00 TAVİ OTURUMU + CANLI YAYIN 09:30 - 11:00 SEPTOSTOMİ KURSU
  Expert Panelistlerle Tartışmalı Oturum

Moderatörler: Dayimi Kaya, Genco Yücel
Panelistler: Levent Şahiner, Faruk Ertaş
Vaka: Cem Barçın, Faruk Aktürk
Konuşma 1: Teoman Kılıç (Cusp Overlap)
Konuşma 2: Korhan Soylu (Hasta Protez Uyumsuzluğu)
  Kurs Eğitmenleri: Kudret Aytemir, Hikmet Yorgun
11:00 - 11:30 STANT ZİYARET ARASI
11:30 - 13:00 CANLI YAYIN 11:30 - 13:00 Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonunda Zor Kararlar
  Sanofi / Uydu Sempozyum
Konu: AKS’de Kanama Riski
Can Yücel Karabay

Moderatörler: Cevat Kırma, Sami Özgül
Panelistler: Alev Arat Özkan, Levent Şahiner, Mustafa Karabacak

Vaka 1: LAA
Teoman Kılıç, Şenol Coşkun
Görüntülemeci: Gamze Babür Güler

Vaka 2: Koroner
Muzaffer Değertekin, Yalçın Avcı
  Oturum Başkanları: Oktay Ergene, Mustafa Yıldız
Panelistler: Uğur Arslan, Mehmet Mustafa Can, Onur Sinan Deveci

TAVİ de Kalıcı Pacemaker: Hangi Kriterlere Göre? Ne Zaman?
Ali Deniz

TAVİ de Kalıcı Pacemaker Oranlarını Azaltmak İçin Hangi Hastaya, Hangi Teknik, Hangi Kapak?
Mesut Demir

TAVİ de Zorlu Senaryolar: Valve in Valve. Kapak Seçimi ve İmplantasyon Teknikleri
Özlem Çelebi

TAVİ de Zorlu Senaryolar: Septal Hipertrofi Kapak Seçimi ve implantasyon Tekniğini Nasıl Değiştirir?
Uygar Çağdaş Yüksel
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:30 CANLI YAYIN 14:00 - 15:30 BİFURKASYON KURSU
14:00 - 14:15 Astra Zeneca / Uydu Sempozyum
Konu: ESC 2020 Ardından AKS Tedavisinde Olmazsa Olmazlar
Vedat Aytekin
  Kurs Eğitmeni: Can Yücel Karabay
Moderatörler: Eralp Tutar, Nezihi Barış
Panelistler: Telat Keleş, Nihat Kalay

Vaka 1: HOCM
Ömer Çelik, Ali Rıza Demir
Görüntüleme: Gamze Babür Güler

Vaka 2: Koroner (Rotapro)
Erdoğan İlkay
15:30 - 16:00 STANT ZİYARET ARASI
16:00 - 17:30 CANLI YAYIN 16:00 - 17:30 Sol Ana Koroner Girişimlerinde Püf Noktalar
  Sanofi / Uydu Sempozyum 2
Konu: AKS’de De-Eskalasyon
Uğur Arslan

Moderatörler: Enver Atalar, Engin Bozkurt
Panelistler: Şakir Arslan, Serdar Sevimli, Mehmet Balin

Vaka: KAROTİS
Ilgın Karaca, Ahmet Arif Yalçın

Vaka: TAVİ
İbrahim Halil Kurt, Ali Kemal Kalkan
  Oturum Başkanları: Deniz Kumbasar, Bilal Boztosun
Panelistler: Ahmet Taştan, Emre Durakoğlu

Ne Zaman Cerrahi? Ne Zaman Perkütan Girişim?
Harun Kılıç

Lezyon Değerlendirmesinde ve Stent Optimizasyonunda Anjiyografik Görüntüleme Yeterli mi?
Onur Taşar

Provizyonel Strateji
Mutlu Vural

Çift Stent Stratejisi
Hakan Uçar

Doğru POT, DOT Nasıl Yapılmalı?
Mustafa Yılmaztepe
17:30 - 18:00 STANT ZİYARET ARASI
18:00 - 19:30 CANLI YAYIN 18:00 - 19:15 Sekonder (Fonksiyonel) Mitral Yetmezliğinde Girişimsel Tedavi Yaklaşımları
  Moderatörler: Mustafa Kemal Erol, Vedat Aytekin
Panelistler: Yüksel Kaya

Vaka 1: Koroner
Fatih Uzun, İsmail Gürbak

Vaka 2: Mitral Balon
Mehmet Ertürk, Serkan Kahraman
Görüntüleme: Gamze Babür Güler
  Oturum Başkanları: Ramazan Özdemir, Gökhan Kahveci
Panelist: İstemihan Tengiz

Mitraklip Çalışma Sonuçları ve Hasta Seçimi
Önder Öztürk

Mitraklip ve Pascal Device
Alev Kılıçgedik

Transkateter Mitral Kapak Replasmanı
Kaan Okyay

Mitral Yetmezliğinde Anülüs Yaklaşımlı Tedaviler
Murat Çelik

Örneklerle Mitraklip Girişimleri
İsmail Ateş
    19:15 - 20:00 KORONER KALSİFİK LEZYONLARA YAKLAŞIM
      Oturum Başkanları: Bülent Behlül Altunkeser, Necati Dağlı
Panelistler: Aziz Karabulut, Gültekin Hobikoğlu, Tarkan Tekten

Balonla Lezyon Hazırlığı (NC, Cutting, Yüksek Basınçlı Balon)
Fatih Öztürk

Rotablator
Ekrem Güler

Shockwave
Ertuğrul Ercan

SALON 1 SALON 2
13:00 - 14:30 Yapısal Komplikasyonları Nasıl Yönetelim? 13:00 - 14:30 PERKUTAN ASD - VSD KAPATMA KURSU
Oturum Başkanları: Mustafa Tuncer, Recep Demirbağ
Panelistler: Muhammet Raşit Sayın, Murat Tulmaç

Cihaz Embolizasyonu
Erkan Yıldırım

Hava Embolisi
Berkay Ekici

Cihazda Deformasyon
Barış Kılıçaslan

Transeptal İşleme Bağlı Komplikasyonlar
Aycan Erkan
Kurs Eğitmeni: Ramazan Akdemir
14:30 - 15:00 STANT ZİYARET ARASI
15:00 - 16:30 MİTRAL BALON VALVULOPLASTI KURSU 15:00 - 16:30 TAVİ KURSU
Kurs Eğitmeni: Cem Barçın Kurs Eğitmeni: Ertuğrul Okuyan
16:30 - 17:00 STANT ZİYARET ARASI
17:00 - 18:30 Klinik Pratiğimizi Etkileyen Çalışmalar 17:00 - 18:30 RADİAL GİRİŞİM KURSU
Oturum Başkanları: Adnan Abacı, Sabahattin Umman

ISCHEMIA
Mehmet Ballı

POPULARTAVI
Alper Karakuş

ISAR-REACT
Mutlu Büyüklü

LoDoCo2
Oğuzhan Birdal

REALITY
Selim Topçu
Kurs Eğitmeni: Ali Buturak
18:30 - 19:00 Akılcı İlaç Kullanımı
Ahmet Hakan Ateş
   

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 TKD Girişimsel Kardiyoloji