Kurullar

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Mustafa Kemal EROL

Gelecek Başkan
Dr. Vedat AYTEKİN

Başkan Yardımcısı
Dr. Muzaffer DEĞERTEKİN

Genel Sekreter
Dr. Cevat KIRMA

Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Sami ÖZGÜL

Sayman
Dr. Ertuğrul OKUYAN

Üyeler
Dr. Bülent GÖRENEK
Dr. Bülent MUTLU
Dr. Asiye Ayça BOYACI
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ
GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Dr. Enver ATALAR

Gelecek Başkan
Dr. Eralp TUTAR

Başkan Yardımcısı
Dr. Nezihi BARIŞ

Genel Sekreter
Dr. Ilgın KARACA

Sayman
Dr. Cem BARÇIN

Üyeler
Dr. Can Yücel KARABAY
Dr. Mehmet ERTÜRK
Dr. Ersan TATLI
Dr. Teoman KILIÇ

 

 

 

Copyright © 2020 TKD Girişimsel Kardiyoloji