Kayıt

KAYIT ÜCRETLERİ
  18 Eylül 2020 ve Öncesi 18 Eylül 2020 Sonrası
UZMAN 3.000 TL 3.500 TL
TEKNİSYEN / HEMŞİRE 2.750 TL 3.250 TL
FİRMA TEMSİLCİSİ / REFAKATÇİ 2.750 TL 3.250 TL
ASİSTAN 2.750 TL 3.250 TL
  • Kayıt ücretlerine KDV dahil değildir.
  • Kayıt ücretlerinin, kongre resmi hesabına yatırılması ve ödemeye dair belgenin kongre organizasyon sekreteryasına e-mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
  • Toplantı kayıt ücreti; sanal kongre sistemine, toplantı salonlarına ve stant alanına erişim, sunulan dosyalara ve videolara erişim, dijital program ve dijital katılım sertifikasını kapsamaktadır.

İPTAL ŞARTLARI
İptal talepleri Global Turizm Organizasyon Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’ne yazılı olarak bildirilmelidir. Yazılı olarak bildirilmeyen iptal talepleri dikkate alınmayacaktır.

  • 1 Ekim 2020 tarihine kadar bildirilen iptallerde kayıt ve sponsorluk ücretlerinin %50’si iade edilebilecektir.
  • 1 Ekim 2020 tarihinden sonra yapılacak iptallerde herhangi bir iade yapılmayacaktır.
  • 30 Ekim 2020 tarihinden sonra sadece isim değişiklikleri kabul edilecektir.

Bütün iadeler kongre sonrasında yapılacaktır.

Copyright © 2020 TKD Girişimsel Kardiyoloji